Categories Menu

Emotioneel lichaamswerk

Wat is Emotioneel lichaamswerk?

Een ontdekkingstocht naar jezelf via de signalen die je lichaam je geeft. Via lichaamsgerichte oefeningen gebaseerd op de peilers aarden, ademen, bewegen en geluid, kan je jouw lichaam, gevoelens en emoties ervaren.
Je ontdekt waar je lichaam soepel en lenig is of gespannen en wat dit over je geschiedenis zegt.
We werken aan een stevige draagkracht. Je komt in contact met je remmingen en je wordt uitgenodigd om te uiten wat er in je leeft. We kijken samen hoe je emoties en gevoelens kan hanteren.
Je kan patronen herkennen die je nodig had om jezelf te beschermen. Je onderzoekt waar die patronen je nu beperken om voluit te leven en welke andere keuzemogelijkheden je hebt om op zoek te gaan naar meer kwaliteit en energie in jouw leven. Zo kan je vanuit jouw verlangen vorm geven aan je leven.

Wat kan emotioneel lichaamswerk je bieden?

Je vindt jouw levensenergie, je kan meer genieten en komt zo tot ontspanning.
Je leert vanuit je hart communiceren en blijft dichter bij jezelf in contact met de mensen om je heen.
Je voelt je vrijer om te uiten wat er in je leeft.
Je kan vanuit jouw verlangen vorm geven aan je leven.
Je werkt aan je persoonlijke groei

Info en inschrijven: contactformulier>